AlfaTM LTD
A A A

GSM – адаптивни системи (109 стр.)

Технически науки

Цена:109.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 5
Глава I – Научен обзор. Адаптивни системи. Общи сведения 8
Глава II – GSM стандарт 40
Глава III – Синтез на схемата на адаптивната система 66
Глава IV – Съставяне на симулационен алгоритъм и програма 68
Глава V – Резултати, анализи и оценки 71
Заключение 94
Приложения 95
Използвана литература 109