AlfaTM LTD
A A A

АНАЛИЗ НА ГОВОР (60 стр.)

Технически науки

Цена:100.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 5
Глава I – Състояние на въпроса на анализ на говорни сигнали 7
Глава II – Методи за анализ на говорни сигнали 10
2.1. Обща структура на система за разпознаване и анализ на говорни сигнали 10
2.2. Преглед на методите за анализ и разпознаване на говорни сигнали 13
2.3. Необходимост и предпоставки за създаването на програма за анализ на говорни сигнали. Област на приложение 20
2.4. Моделиране на вокалния тракт по метода на линейното предсказване 24
2.5. Анализ на говорни сигнали чрез метода на линейното предсказване (LPC) 29
Глава III – Системи за анализ на говорни сигнали 37
Глава IV – Системи за обработка, използващи email и web 44
Глава V – Алгоритми и програма за обработка 47
Глава VI – Резултати от експеримента 56
Използвана литература 60